Program Škole

1. godina

 • Istorija računara i informatike
 • Osnovni rad na Windows 8.1 i Windows 10 operativnom sistemu
 • Brojevni sistemi (aritmetičke i logičke operacije, prebacivanje iz jednog u drugi brojevni sistem) Binarni, Oktalni, Hexadecimalni
 • Algoritmi – primeri iz svakodnevnog života, rešavanje zadataka iz logike, matematike i fizike. Dijagrami toka, strukturni dijagrami, pseudokod
 • Osnova proceduralnog programiranja, C jezik, ključne reči, unarni operatori
 • Primena Algoritama u rešavanju zadataka
 • Tipovi promenljivih, uslovne naredbe, petlje
 • Pisanje i izvršavanje programa – C++ jezik
 • Strukture, funkcije, nizovi, pokazivači, matrice
 • Rad sa fajlovima (upis, čitanje i ažuriranje) i bibliotekama
 • Projekat u C jeziku
 • MIT App Inventor – platforma za sitne android aplikacije.
 • Izrada aplikacija i 2d igrica za android uređaje

 

2. godina

 • Web dizajn I – Struktura Web stranice, osnove web dizajna, internet, browser-i, alati
 • Upoznavanje sa HTML i CSS tehnologijama za strukturu i dizajn web stranice
 • HTML tagovi, linkovi, liste, tabele, media sadržaj, forme
 • CSS svojstva, stilizovanje HTML elemenata
 • Izrada statičke web stranice – projekat
 • Javascript promenljive, funkcije, rad sa formama
 • Projekat – statička web aplikacija u lokalu
 • Visual Studio okruženje – jezik C#
 • Izrada Windows Formi i Aplikacija, GUI
 • Funkcije, tajmeri
 • Izrada mini-igrica za Windows
 • Projekat – Aplikacija ili igrica u C#
 • Python script jezik uvod i osnove
 • Projektovanje 2D video igara

 

3. godina

 • Web dizajn II
 • HTML5 i CSS3 tehnologije.
 • HTML5 tagovi, validacija i propisi, web standardizacija, Search-Engine optimizacija
 • Document flow, alati za standardizaciju i validaciju HTML5 koda
 • CSS3 animacije, fluidan, fleksibilan i responsive dizajn
 • Frontend frameworks : Bootstrap, Pure.css
 • jQuery biblioteka, tranzicije, efekti i animacije, Spritely, Chosen, slajderi, jQuery widget-i
 • Hosting i domen
 • Projekat – napredna statička web aplikacija na internetu
 • Uvod u objektno orijentisano programiranje
 • Objekti i klase
 • Nasleđivanje, polimorfizam, enkapsulacija
 • Apstraktne klase i interfejsi
 • Izrada Java aplikacija
 • Projekat – Java Aplikacija

 

4. godina

 • Mreže, arhitektura i komponente, OSI model, TCP/IP model, protokoli.
 • Alati za komunikaciju i rad na serveru
 • MySQL – kreiranje baze podataka,rad sa tabelama, upiti, spajanje tabela
 • PHP – asocijativni nizovi, rad sa formama, rad sa bazom, klase, objekti, metode
 • Angular – direktive, izrazi, moduli i kontroleri, objekti i nizovi
 • WordPress – Izrada sajta pomoću najpopularnijeg CMS-a, korišćenje prethodno stečenog znanja iz Web oblasti
 • Projekat – Izrada dinamičke web aplikacije
 • Istorija i razvoj Androida, arhitektura,SDK
 • Kreiranje aktivnosti, rad sa resursima
 • Meniji, događaji i notifikacija
 • Rad sa SQLite bazom podataka
 • Android igrice
 • Projekat

 

 

 

lazyb