Spisak učenika koji su pozvani na državno takmičenje iz informatike

Pašić Konstantin
Stanković Vladimir
Šulović Đorđe
Uskoković Vuk
Velemir Vuk
Danić Aleksa
Božović Aleksa
Radoman Andrija
Hajder Žarko