Aritmetički operatori i naredba dodele

U programiranju važno mesto zauzima matematika i operacije sa brojevima (aritmetika). Da bismo obavili određene operacije sa brojevima koristimo posebne oznake, a to su aritmetički operatori. Oni se dele na unarne i binarne.

Unarni operatori su oni koji obavljaju operaciju sa jednim operandom, a binarni sa dva operanda.

Operand (argument operatora) je broj ili promenljiva sa kojom se vrši određena operacija.

Binarni arirmetički operatori
Operator Operacija
+ Sabiranje
Oduzimanje
* Množenje
/ Deljenje (celobrojno)
% Moduo (ostatak pri celobrojnom deljenju)
Unarni aritmetički operatori
Operator Operacija
Menja predznak broja
++ Uvećava broj za 1 (inkrementiranje)
– – Umanjuje broj za 1 (dekrementiranje)

Operator ++ se kod promenljive a koristi na sledeći način: a++;, što znači a=a+1; (promenljiva a dobija vrednost a+1, odnosno vrednost promenljive a se inkrementuje za 1). Iako zapis a=a+1; ne izgleda matematički tačno, on se vrlo često koristi u programiranju, a to je moguće upravo zato što promenljive u programiranju nisu apstraktne kao u matematici, već uvek imaju neku određenu vrednost.

Znak = predstavlja naredbu dodele kojom se promenljivoj daje određena vrednost.
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]