Aritmetički operatori i naredba dodele – Primer 1

Za uneta dva broja ispiši njihov zbir.

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
  int x,y,z;		//deklarišemo celobrojne promenljive
  cout<<"Unesi dva broja\n";
  cin>>x;
  cout<<endl;
  cin>>y;
  z=x+y;		//promenljivoj z dodeljujemo vrednost x+y
  cout<<"Zbir unetih brojeva je: "<<z<<endl;	
}
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]