Aritmetički operatori i naredba dodele: primeri 2 i 3

Sada ćemo videti razliku između celobrojnog i realnog tipa promenljivih.

Primer 2: Za dva uneta cela broja, odredi njihov količnik.

#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
  int x,y,z;		//deklarišemo celobrojne promenljive
  cout<<"Unesi dva broja\n"; 
  cin>>x;
  cout<<endl; 
  cin>>y;
  z=x/y;		//promenljivoj z dodeljujemo vrednost x/y
  cout<<"Kolicnik unetih brojeva je: "<<z<<endl;	
}

Primer 3: Za dva uneta realna broja, odredi njihov količnik.

#include 
using namespace std;
main()
{
  float x,y,z;		//deklarišemo realne promenljive
  cout<<"Unesi dva broja\n"; 
  cin>>x;
  cout<<endl; 
  cin>>y;
  z=x/y;		//promenljivoj z dodeljujemo vrednost x/y
  cout<<"Kolicnik unetih brojeva je: "<<z<<endl;	
}
Ako bismo i u 2. i u 3. primeru promenljivoj x dodelili vrednost 5, a promenljivoj y vrednost 2, dobili bismo različite rezultate. U 2. primeru bi količnik bio 2, a u 3. primeru bi bio 2,5.
Ovo se dešava upravo zbog razlike u deklaraciji promenljivih i zato je ona veoma važna u svim programskim jezicima. U 2. primeru je izvršeno celobrojno deljenje (deljenje sa ostatkom) koje, takođe, igra važnu ulogu u programiranju što ćemo videti kasnije.
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]