Brojevi u Python-u

Brojevi se u Pajtonu dele kao i u većini drugih programskih jezika na celobrojne brojeve i brojeve sa decimalom.
Celobrojni se nazivaju inidžerima (integers) a decimalni su float vrsta podataka.

Evo primer ovih brojeva:

x = 1 # int
y = 2.8 # float

Na ovim brojevima je moguće izvršavati sve matematičke operacije bez problema, sa jednim ograničenjem. Float brojevi u Pajtonu garantuju matematičku preciznost samo do petnaeste decimale. Posle toga se očekuju greške usled fizičkog ograničenja predstavljanja decimalnih brojeva kao binarnih brojeva na hardveru savremenih računara. Ukoliko nismo sigurni koji broj će biti izbačen iz našeg programa, uvek ga možemo proveriti Pajtonovom funkcijom type():
print(type(x))
print(type(y))

Istu ovu funkciju možemo upotrebiti kako bismo proverili bilo koju drugu vrednost kako bismo videli kojoj vrsti podataka pripada.

Ukoliko imamo potrebu da jednu vrstu broja promenimo u drugu, upotrebljavaćemo sledeće metode:

Pretvara celobrojni u decimalni:
a = float(x)

Pretvara decimalni u celobrojni broj:
b = int(y)