Deklarisanje promeljivih u C++

Sada ćemo videti primer deklarisanja, zadavanja vrednosti i ispisivanja vrednosti promenljive korišćenjem funkcija cin i cout:

#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
  int x;                                     //deklarišemo celobrojnu promenljivu x
  cout<<"Unesi broj\n";                      //ispisujemo: Unesi broj i prelazimo u novi red
  cin>>x;                                  //dodeljujemo vrednost promenljivi sa tastature
  cout<<"Broj koji si uneo je: "<<x<<endl;  //ispisujemo: Broj koji si uneo je: vrednost promenljive
}

Detaljno objašnjenje namespace-a prelazi opseg naše lekcije, ali using namespace std možemo najlakše shvatiti kao dodatno pojašnjenje kompajleru pri kome mi jasno preciziramo koji namespace treba da koristi kada naiđe na komande cin i cout. Sa naše strane, kodiranje je jednostavnije.
Isti kod bez using namespace std bi izgledao ovako:

#include <iostream>

main()
{
  int x;                                    
  std::cout<<"Unesi broj\n";                      
  std::cin>>x;                                  
  std::cout<<"Broj koji si uneo je: "<<x<<std::endl;
}
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]