Domaći #2 za bivše prvake – Mlađa grupa – Zadatak 2

Mali Perica bez prestanka igra igricu ”Flappy Bird” još otkako je komisija odlučila da je uvede kao razbibrigu za takmičare između kvalifikacija.

Kako je igra veoma frustrirajuća, a Perica nestrpljiv da napreduje na rang listi takmičara (da bi povećao svoje šanse da ode na IOFB – međunarodnu olimpijadu u ”Flappy Bird”-u), odlučio je da iskoristi svoje hakerske sposobnosti i pošalje HTTP zahtev za promenu skora. Međutim, nije slutio da je komisija uvela novu zaštitu protiv hakera – zahtevi sa nerealistično velikim skorovima se moduluju (uzima se ostatak pri deljenju) sa nekom vrednošću pre nego što se upisuju u bazu podataka.

Perica je uspeo da sazna modul koji komisija koristi – međutim još uvek nije savladao samu operaciju modulovanja, tako da vas je zamolio da mu pomognete da odredi koliko poena će biti upisano za neki konkretan zahtev.

Ulaz

U prvom i jedinom redu standardnog ulaza nalaze se dva cela broja i , koji predstavljaju skor koji je Perica poslao u svom zahtevu i komisijin modul, redom.

Izlaz

U prvom i jedinom redu standardnog izlaza treba ispisati vrednost koja će biti upisana u bazu podataka za dati zahtev.

Napisati funkciju koja izracuna koja vrednost ce biti upisana u bazu podataka.

 

Primer:

Ulaz                                     Izlaz

15 7                                      1

 

Objašnjenje primera

Perica zahteva da mu se upiše broj 15, međutim komisija smatra sve skorove sa 7 ili više poena nerealnim – tako da će zapravo biti upisana vrednost jednaka ostatku pri deljenju 15 sa 7, u ovom slučaju 1.