Domaći za bivše prvake – mlađa grupa – Zadatak 1

Pre oko dvadeset hiljada godina, praistorijski ljudi su dosta vremena provodili u pećinama. Tokom noći, da ih životinje ne bi napale, zapalili bi vatru. Jedno veče, pre spavanja, primetili su da im vatra neće izdržati do ujutru, te su našli tri predmeta koja su hteli da ubace u vatru i time produže vreme trajanja vatre. Međutim, ubacivanje nekih od tih predmeta bi moglo da dovede do skraćivanja vremena trajanja vatre, te nije isplativo ubaciti te predmete.

Za svaki od tri predmeta vama je dato za koliko bi se promenilo vreme trajanja vatre (ovaj broj može da bude i negativan) ukoliko bi se taj predmet ubacio u vatru. Vaš zadatak je da odredite maksimalno vreme za koje je moguće produžiti trajanje vatre.

Ulaz: U prvom i jedinom redu standardnog ulaza se nalaze tri cela broja x1, x2 i x3, gde xi predstavlja vreme za koje bi se promenilo trajanje vatre ukoliko bi se i-ti predmet ubacio u vatru.

Izlaz: U prvi red standardnog izlaza ispisati jedan ceo broj koji predstavlja maksimalno vreme za koje je moguće produžiti vreme trajanja vatre.

Primer 1.
Ulaz             Izlaz
5 -3 7             12
Primer 2.
Ulaz             Izlaz
-4 -4 5            5

Ograničenja: • −1000 ≤ x1, x2, x3 ≤ 1000. • Bar jedan od brojeva u ulazu će uvek biti nenegativan.