Domaći zadaci pred početak godine – 2019

Domaći zadaci se rade do početka nove školske godine.

Domaće zadatke nije potrebno slati na mejl , već doneti profesoru na prvom času u novoj školskoj godini.

Sadašnja II godina radi radi dva zadatka u C/C++, III godina u C#, a IV godina u Javi.
V godina radi domaći za II(mlađe i starije) III i IV godinu!
 

II godina – mlađe grupe [ Zadatak1 , Zadatak2 ]

II godina starije grupe { Zadatak1 , Zadatak2 }

za III i IV godinu domaći se nalazi (ovde)