Domaći zadatak iz Algoritama – mlađa grupa

Napisati algoritam:
1) koji za uneti broj ispisuje kog je on znaka(pozitivan ili negativan).
2) koji za unete stranice pravougaonika ispisuje obim i povrsinu.
3) koji za uneta dva broja ispisuje da li je njihov zbir veci od 100.
4) koji za 2 uneta broja ispisuje koji je veci.
5) koji za 3 uneta broja ispisuje najmanji.