Funkcije

Delovi programa kojima se rešavaju potproblemi zovu se potprogrami. Postoje dve vrste potprograma. To su funkcije i procedure, ali u programskom jeziku C++ koriste se samo funkcije.

Funkcije su potprogrami koji na osnovu određenog broja parametara daju jedan rezultat koji se zove vrednost funkcije.

Programski jezik C++ koristi samo funkcije kao potprograme, ali one omogućavaju da postoje i dodatni rezultati funkcije. Ti dodatni rezulatati se zovu bočni efekti funkcije. Tako da, funkcije u C++-u u sebi objedinjuju i funkcije i procedure.
Ukoliko želimo da definišemo funkciju opšti oblik je:

tip_funkcije ime_funkcije(tip_parametra1 ime_parametra1,tip_par2 ime_par2, ... tip_parn ime_parn)
{
    telo funkcije
    return izraz ili vrednost funkcije;
}

Tip funkcije je bilo koji tip koji se koristi i za promenljive. Ukoliko funkcija ne vraća ništa koristi se tip void.
Naredbom return se postiže sledeći efekat: to je vrednost koja se vraća u glavni program i koja, ustvari, predstavlja vrednost funkcije. To može biti ceo izraz ili samo jedna promenljiva koja predstavlja vrednost funkcije. Tip ove vrednosti odgovara tipu funkcije.

Naredba return stoji uvek na kraju funkcije, a izuzetak su funkcije tipa void gde ova naredba nije potrebna.

Funkcija u C++-u se poziva tako što se navede ime funkcije a onda i argumenti sa kojim funkcija radi.

[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]