Klase u PHP jeziku

PHP jezik ima podršku za objektno orijentisano programiranje. O tome možete više pronaći ovde.
Objekti se u PHP-u prave kao i u drugim jezicima koji su objektno orijentisani, tako što se napravi klasa koja se kasnije instancira u objekat koji se kasnije upotrebljava u programu.

Hajde da zajedno analiziramo sta se ovde u ovom kodu dešava (čitajte komentare pored koda kojima prethodi // znak):

class Pecat{ // pravimo klasu koja se zove Pecat
var $oblik = "krug"; // klasi dodajemo polje oblik sa vrednoscu krug
var $imeFirme = "Edutech"; // klasi dodajemo polje imefirme sa vrednošću Edutech
var $boja = "indigo"; // klasi dodajemo polje boja sa vrednoscu indigo
var $velicina = "L"; // klasi dodajemo polje velicina sa vrednoscu L


function vratiMiPolja() { // funkcija koju možemo iskoristiti da bi dobili vrednosti

// koje se nalaze unutar objekta koji je instanca klase
echo $this->oblik . "
";
echo $this->imeFirme . "
";
echo $this->boja . "
";
echo $this->velicina . "
";
}
}
$lupko = new Pecat();
echo $lupko->vratiMiPolja();

Rezultat pozivanja ove funkcije će biti odštampano jedno ispod drugog
krug
Edutech
indigo
L

Sa ovim kodom se možete igrati na sledećem sajtu tako što ćete u text editor delu uneti kod koga vidite na ovoj stranici