Nizovi, asocijativni nizovi i njihove funkcije u PHP-u

Kao i u većini drugih programskih jezika i PHP jezik ima kao vrstu podataka nizove. Oni služe da se podaci pakuju tako da mogu da budu iterabilni.

Ovo znači da su podaci koji se čuvaju u nizu takvi da mogu da se uzimaju, menjaju ili snimaju kroz petlje što je u programiranju višestruko korisno.

U PHP-u se niz proglasava na sledeći način: $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);

Ovako proglašeni podatak možemo iskoristiti da odštampamo ove brojke u pretraživaču pozivajući funkciju:
foreach( $numbers as $value ) { echo "Trenutna vrednost u petlji je $value";}

Ukoliko nas iz niza zanima pojedinačna vrednost, možemo izvući vrednost na osnovu položaja unutar niza, vodeći računa da indexi vrednosti u nizu počinju od 0. Tako da nam $numbers[0] vraća 1.

Na ovaj način se čuvaju proste vrednosti u nizovima. Međutim, ukoliko želimo da u nizu čuvamo složenije konstrukcije podataka, to je moguće učiniti kroz asocijativne nizove.

Oni se kreiraju na sledeći način: $ocene= array("milos" => 2, "vuk" => 5, "konstantin" => 5);

Ovako konstruisan podatak nam omogućav da dobijemo ocenu iz niza na osnovu imena đaka. Ukoliko želimo Miloševu ocenu, dobićemo je pozivanjem $ocene["milos"]:

Budući da su nizovi vrste podataka u PHP-u, sam jedzik nam daje mogućnost da koristimo već postojeće funkcije koje nam omogućavaju da manipulišemo podacima koji se nalaze u nizu.

Od postojećih funkcija izdvajamo array_map() koji iterira kroz niz, array_push() koji ubacuje u niz i array_search().

Lista postojećih funkcija jezika koje rade sa nizovima možete pronaći na zvaničnoj dokumentaciji na sledećem linku: kliknite ovde