Nizovi

U matematici, niz je uređena lista objekata. Kao i skup, niz sadrži članove, a njihov broj (koji može da bude konačan ili beskonačan) se naziva dužinom niza.

Za razliku od skupa, redosled članova niza je bitan, a isti element može da se pojavljuje više puta na različitim pozicijama u nizu.

Pozicija člana niza naziva se i njegovim indeksom. Na primer, niz (a, b, v) se razlikuje od niza (b, a, v), kao i od (a, b, b, v).
U C++ indeksiranje niza počinje od nule, tako da prvi član niza ima indeks 0, na pr. (a0, a1, a2).

Nizovi u programiranju imaju veliku primenu zato što daju mogućnost da se zapamti veliki broj vrednosti uz pomoć relativno kratkog zapisa koda.

Prilikom deklarisanja niza, tip niza predstavlja tip njegovih članova. U opštem slučaju, nizovi u C++ se deklarišu:
tip_clanova_niza naziv_niza[broj_clanova_niza];
Indeksi članova niza se pišu u uglastim zagradama pored naziva niza. Ako, na primer, imamo niz koji se zove ocena i koji ima tri elementa, njegovi elementi će biti: ocena[0], ocena[1] i ocena[2].
Za unošenje vrednosti članova niza i njihovo ispisivanje koriste se petlje o kojima je već bilo reči ranije.

[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]