Nizovi: Primer

Primer: Za unetih pet brojeva izračunati proizvod onih koji su pozitivni.

#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
  int i,p,a[5];			//deklarišemo niz celih brojeva koji ima 5 članova
  p=1;				//početna vrednost proizvoda je nula
  for(i=0;i<5;i++)	//koristimo for-petlju da unesemo članove niza i ispitamo da li su pozitivni
  {
    cout<<"Unesi "<<i+1<<". broj\n";
    cin>>a[i];			//unosimo i-ti član niza
    if(a[i]>0)			//ispitujemo da li je i-ti član niza pozitivan
    {
      p=p*a[i];			//ako jeste proizvod množimo njime
    }
  }
  cout<<"Proizvod pozitivnih je "<<p<<endl;
}
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]