Pisanje programa

Pošto smo videli kako se upotrebljavaju funkcije za standardni ulaz i izlaz, napisaćemo naš prvi program u kome ćemo upotebiti funkciju za standardni izlaz. Primer programa sa primenom standardnog ulaza videćemo malo kasnije.

Pre svega uključujemo standardnu biblioteku naredbom #include <iostream> o kojoj smo već govorili.

Glavni deo programa pisaćemo u okviru glavne funkcije koju ćemo gotovo uvek zapisivati main(). Nakon toga pišemo { i } i unutar ovih zagrada pišemo naš program.
Da bismo nešto ispisali potrebno je pokrenuti funkciju za standardni izlaz: cout<<”Doslovni tekst”<<endl;. Kada je nešto u okviru naredbe cout pod navodnicima, to se ispisuje doslovno. Postoje primeri i kada se ne pišu navodnici ali i o njima će biti reči malo kasnije.

Kao što smo ranije rekli, prilikom često je potrebno da se nakon ispisivanja određenog sadržaja pređe u novi red. U tu svrhu koristimo naredbu “\n” ili endl.

Vrlo je važno staviti oznaku ; (tačka-zarez) nakon svake naredbe.

Često je potrebno objasniti nekome ko čita programski kod šta koja naredba koda znači. To se radi pomoću komentara. Komentari se pišu tako što se ispred teksta napiše //.

Primer:

#include <iostream>                          //ukljucivanje standardne biblioteke
using namespace std;                         //definisanje imenskog prostora funkcije

main()                                       //pocetak main funkcija
{
    cout << "Hello World!"<<endl;     //ispisivanje recenice Hello World!
}

 

[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]