Prebacivanje iz binarnog u dekadni brojevni sistem

Ako želimo da broj 1100(2) prebacimo iz binarnog u dekadni brojevni sistem, to ćemo uraditi na osnovu onoga što smo prethodno naučili. Dati broj zapisaćemo kao zbir proizvoda odgovarajuće cifre i odgovarajućeg stepena osnove:

1100(2) = 1∙23 + 1∙22 + 0∙21 + 0∙20

Pošto znamo da je 23 = 2∙2∙2 = 8, 22 = 4, 21 = 2 i 20 = 1, zamenićemo stepene odgovarajućim brojevima, a zatim ćemo izvršiti naznačene računske operacije:

1100(2) = 1∙8 + 1∙4 + 0∙2 + 0∙1 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12(10)

Na ovaj način smo videli da binarnom broju 1100 odgovara dekadni broj 12.