Prebacivanje iz oktalnog u dekadni brojevni sistem

Ova konverzija (prebacivanje) je analogna prethodnoj s tim što je osnova oktalnog sistema 8, tako da je postupak potpuno isti kao kod prebacivanja iz binarnog u dekadni ali se umesto broja 2 stepenuje broj 8. Iz ovog razloga nećemo toliko detaljno opisivati ovaj postupak koji ćemo videti u primeru.

 
Primer: Broj 275(8) prebaci u dekadni brojevni sistem.

275(8) = 2∙82 + 7∙81 + 5∙80 = 2∙64 + 7∙8 + 5∙1 = 128 + 56 + 5 = 189(10)