Prebacivanje u dekadni sistem

Pre nego što krenemo sa objašnjavanjem postupka za prebacivanje brojeva iz jednog u drugi brojevni sistem potrebno je da usvojimo način zapisivanja brojeva tako da znamo u kom su sistemu zapisani jer na primer broj 1100 nema istu vrednost u različitim brojevnim sistemima.

 

Označavanje brojevnog sistema u kome je dati broj zapisan možemo da vršimo na dva načina:

1. broj(osnova brojevnog sistema)
2. (broj) osnova brojevnog sistema

Tako, na primer, ako je broj 1100 zapisan u dekadnom sistemu to možemo da naglasimo 1100(10) ili (1100)10, a ako je u binarnom onda to naglašavamo sa 1100(2) ili (1100)2. Mi ćemo koristiti prvi način zapisivanja.