Primena Algoritama

Postoji veliki broj zadataka koje čovek treba i može da reši pomoću računara koristeći njegovu sposobnost da za veoma malo vreme obavi veliki broj operacija. Značajna sposobnost ljudi jeste da uoče šta je potrebno uraditi, da to dobro postave i reše. Sa druge strane, računaru moramo objasniti kako da reši problem. Ali, kada mu objasnimo kako, on taj problem rešava jako brzo.

Ako računar naučimo kako da sabira cifre trocifrenog broja, on će ispisati rešenje pre nas.
Dakle ako smo računaru opisali postupak rešavanja problema. On će umeti da na osnovu polaznih podataka (trocifren broj) dođe do rešenja (zbir cifara).
Ako pitamo računar da nam sabere cifre četvorocifrenog broja, on to neće znati da uradi dok ga mi ne naučimo kako to da radi.

Primenu računara u rešavanju određenog problema(zadatka) možemo podeliti na:
1. Definicija problema
2. Globalni opis odgovarajućeg algoritma
3. Postupna detaljna izrada algoritma
4. Pisanje programa na računaru
5. Testiranje programa na računaru
6. Rešavanje zadatka izvršavanjem programa na računaru

Većina zadataka se može rešiti na više različitih načina pa je za njihovo rešenje moguće napisati više različitih algoritama, pravila, po kojima bi od polazne veličine, onoga što je poznato, uvek trebalo da se dobije očekivano rešenje.

tictree