Primer male React aplikacije

Budući da je oko desetak fajlova potrebno za funkcionisanje ove male aplikacije – react digitrona, okačićemo ovde codesendbox kako biste mogli da sami pogledate, da preuzmete i da se igrate sa svim
fajlovima koji čine ovu aplikaciju.

Uputstvo za upotrebu:
1. Kliknite da dugme koje gde piše: Open in Editor
2. Nakon što vam se u novom tabu pretraživača otvori ceo projekat, nastavite da pregledate fajlove koji se nalaze sa desne strane
3. Menjajte fajlove po vašoj želi da vidite konačan rezultat vaših promena sa desne strane.
4. Napravite nešto novo, neku novu funkcionalnost, po želji