Promenljive u C++

U programiranju, varijabla ili promenljiva (kako se češće naziva) označava imenovanu memorijsku lokaciju koja je podobna za skladištenje određenog podatka.

Za razliku od istoimenog pojma u matematici, promenljiva u programiranju nije apstraktan pojam već u svakom trenutku izvršenja programa sadrži tačno određenu, konkretnu vrednost koja se u svakom trenutku može zameniti drugom.
Promenljive mogu da se zamisle kao mesta u kojima se čuvaju vrednosti.

Promenljive (njihove nazive) obično označavamo malim slovima (a, b,.., x, y, z). Naravno, ukoliko radimo sa velikim brojem promenljivih, možemo ih označiti i celim rečima, delovima reči ili sa više reči, pri čemu između reči umesto razmaka pišemo _. Takođe, promenljive mogu da se obeleže i velikim slovima ali tu treba voditi računa da se prilikom poziva tih promenljivih uvek koriste velika slova jer je C++ case-sensitive (razlikuje velika i mala slova).

Promenljive obeležene svim velikim slovima se uglavnom koriste kao konstante u svim programskim jezicima