Rad sa datotekama: primer 2

Primer 2: Iščitaj iz neke već postojeće tekstualne datoteke tekst i ispiši ga na standardnom izlazu.

#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
  string tekst;
  ifstream citaj;                     //dajemo instrukciju da želimo da iščitamo iz citaj
  citaj.open(“datoteka1.txt“);        //citaj uzima tekst iz datoteke datoteka1.txt
  while(!citaj.eof())               //petlja se ponavlja dok ne dođemo do kraja fajla
  {
    getline(citaj, tekst);          //iščitavamo linije teksta iz citaj i upisujemo u promenljivu //tekst
    cout<<tekst<<endl;            //ispisujemo string tekst na standardni izlaz
  }
}