Rad sa fajlovima u PHP jeziku

Rad sa fajlovima je veoma bitna stvar u svom programskim jezicima jer ponekad se porgrami pišu kako bi mogli da obradjene podatke tokom trajanja izvršavanja programa sačuvamo u nekom drugom obliku od onog što čuvamo u bazi podataka. Takođe, čuvanje u fajlovima nam omogućava upotrebu tih fajlova i na drugim platformama, a ne samo unutar web pretraživača. Zbog toga bi trebalo da pogledamo kako se manipuliše fajlovima u PHP jeziku.

 

Čitanje sadržaja fajlova u PHP-u

Funkcija koja nam omogućava da otvorimo fajl i njegov sadržaj ubacimo u izvršno okruženje PHP programa je readfile i ona se upotrebljava na sledeći način:

echo readfile("mojfajl.txt");. Ovo znači da ukoliko pored fajla u kojem se nalazi ova funkcija readfile imamo fajl koji se zove mojfajl.txt, njegov sadržaj će biti prikazan na ekranu.

 

Otvaranje, stvaranje fajlova u PHP-u

Za ovu potrebu koristimo funkciju fopen() na sledeći način fopen("novifajl.txt", "w"). Ova funckija će nam stvoriti fajl koji će se zvati novifajl sa txt ekstenzijom i bićemo u stanju da u njega upisujemo podatke, čemu i služi argument “w”, koga smo prosledili na drugom mestu prilikom pozivanja ove funkcije.

 

Upisivanje u fajl u PHP-u

Upisivanje se vrši pomoću funkcije fwrite() sledećom upotrebom:
$myfile = fopen("newfile.txt", "w"); // stvara fajl
$txt = "Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato"; // šta ćemo upisivati u fajl
fwrite($myfile, $txt); // funkcija koja kaže u koji fajl se upisuje, i šta se u njega upisuje
.

 

Zatvaranje fajla u PHP-u

Kako ne bi došlo do takozvanog curenja memorije, neophodno je nakon upotrebe fajla, isti i zatvoriti, kako ne bi tako otvoren stajao u našoj radnoj memoriji i zauzimao nam memorijski prostor.

Zatvaranje fajlova se vrši funkcijom fclose() pozivajući ovu funkciju sa imenom fajla koga želimo da zatvorimo: fclose($myfile); // pogledati iznad šta je $myfile.

 

PROBAJTE:

Ukoliko ste do sada pročitali sve što je bilo na ovom sajtu o PHP jeziku, probajte sami da napravite malu php stranicu koja će imati input polje i submit dugme. Trebalo bi da kada stisnete dugme, da se ono što je bilo upisano u input polje ubaci u fajl koji će se zvati inputVrednost.txt