Sabiranje i oduzimanje binarnih brojeva

sabiranjebinarnihbrojeva

Kod sabiranja na ovom primeru vidimo da je 1 + 1 = 0, a 1 pamtimo (prebacujemo). Naravno, očigledno je da je 1 + 0 = 1 i 0 + 0 = 0.

Kod oduzimanja je jednostavno primetiti da je 1 – 0 = 1, 1 – 1 = 0 i 0 -0 = 0 ali se situacija komplikuje ako naiđemo na 0 – 1. Ovo ćemo detaljnije da objasnimo. Od prve sledeće cifre pozajmljujemo 1, a kako je u ovom primeru ta cifra 0, ne možemo da pozajmimo od nje, već idemo do sledeće jedinice. Kada smo izvršili to pozajmljivanje, vrednost na onom mestu sa koga smo prvi put hteli da pozajmimo je 2. Sada odatle pozajmljujemo 1, tako da na onom mestu gde nismo mogli da izvršimo oduzimanje sada dobijamo 2 – 1, a to je 1. Ovaj postupak nastavljamo dok ne završimo traženo oduzimanje.