Sabiranje i oduzimanje heksadecimalnih brojeva

Sabiranje i oduzimanje heksadecimalnih brojeva se obavlja na isti način kao i kod binarnih i oktalnih uz napomenu da je njihova osnova 16. Ovde treba voditi računa o ciframa od A do F jer tu može doći do greške zato što nismo navikli da u svakodnevnom životu koristimo ove cifre.
sabiranjeoduzimanjeheksadecimalnih
Ukoliko se traži da se saberu ili oduzmu dva broja koja su data u različitim brojevnim sistemima, potrebno je prvo da se konvertuju u isti brojevni sistem, a zatim da se izvrši naznačena operacija.