Sabiranje i oduzimanje oktalnih brojeva

Kod sabiranja oktalnih brojeva postupak je isti kao i kod binarnih, s tim što se prebacivanje vrši ako je zbir odgovarajućih cifara veći ili jednak 8.

 

Što se oduzimanja tiče, ono je, takođe, analogno oduzimanju binarnih uz razliku u tome što se prilikom pozajmljivanja, cifri kojoj pozajmljujemo dodaje 8, a ne 2.

sabiranjeoduzimanjeoktalnih