Šta je to react.js?

Ukoliko pogledate oglase za posao u IT industriji, u poslednjih nekoliko godina su programeri koji rade react.js veoma traženi. U pitanju je biblioteka koja je bazirana na JavaScript jeziku u koja je nastala u majstorskoj, programerskoj radionici velike svetske kompanije Facebook. Naime, Facebook je imao problem što je ogroman broj ljudi širom sveta upotrebljavao njihove servera kako bi pristupio svom profilu na ovoj društvenoj mreži, a Facebook-ov sajt je dosta komplikovan i veoma bogat sadržajem.

Tako veliki broj ljudi koji stalno traže neke resurse sa facebook-ovih servera je predstavljao veliko opterećenje za njihove servere, kao i za računare njihovih korisnika, pa su hteli da smisle način kako da u što je moguće manjim fajlovima spakuju kompletno korisničko iskustvo Facebook platforme svojim korisnicima kako bi olakšali život svojim serverima i računarima njihovih korisnika. Zbog toga su odlučili da upotrebe drugačiju vrstu prikazivanja elemenata na svojim stranicama od onoga što im je prvobitno nudio PHP na kojm je originalno i napisan Facebook.

Tako je nastao react, biblioteka koja je veoma mala, ali dovoljno moćna da pokreće ne samo veliku facebook društvenu mrežu, već i ogroman broj biznis aplikacija širom sveta. React je ono što se u svetu programiranja zove SPA ili single Page Application. To znači da se cela aplikacija spakuje u jedan ili samo par fajlova koji se šalju korisnikovom pretraživaču i sve rute, sve stranice tog sajta ili aplikacije se zapravo nalaze unutar tog jednog fajla. Ono što se nakon toga šalje korisnicima su samo podaci u vidu json formata koje react onda prikazuje unutar strutkure aplikacije.

React aplikacije se sastoje od komponenti koje su osnovna gradivna jedinica react aplikacija. Te komponente unutar sebe sadrže pod komponente i tako dalje u dubinu. Ono što je bitno u vezi sa react aplikacijama je da se te komponente samo jednom proglašavaju unutar aplikacija, a onda se te definisane komponente samo pozivaju unutar drugih komponenti onoliko puta koliko je to željeno. Ovo znači da se količina koda koja je potrebna kako bi se napravila aplikacija obrnuto srazmerna veličini aplikacije. Što je veća aplikacija, to je proporcionalno manje koda neophodno da bi se ona napisala (kada se react poredi sa nekim starijim bibliotekama koje su radile slične stvari). Zvanični sajt reacta možete pronaći na ovom linku.

 

Na kraju, vredi napomenuti da je React.js u odnosu na neke druge biblioteke/framework-e koji rade slične stvari poput Vue.js ili Angular.io mnogo lakši za učenje i da je razvojni proces aplikacija zbog toga lakši. Ovo su samo par razloga medju pregršt drugih koji govore u prilog toga da bi trebalo posvetiti vreme za učenje React.js Javascript biblioteke.