Šta su Algoritmi?

Algoritam se definiše kao skup operacija koje treba izvršiti po tačno određenom redosledu izvršavanja.
Računarski program je ustvari određen algoritam koji računaru objašnjava koje korake (naredbe-operacije-radnje) i kojim redosledom treba da obavlja.

Radi prelaska ulice kada nema semafora:

  • 1. pogledaj levo
  • 2. pogledaj desno
  • 3. ako ide vozilo – stani
  • 4. ako nema vozila – pređi

2233
Evo još nekih definicija algoritma:

Algoritam je konačan niz jednostavnih koraka kojim se opisuje postupak rešavanja određenog realnog problema.
Algoritam je metoda, postupak, pravilo za rešenje nekog problema ili dostizanje nekog cilja.
Algoritam je uređeni skup jednoznačnih (nedvosmislenih) koraka.
Algoritam je skup pravila formulisanih za rešavanje nekog zadatka.

Računarski algoritam predstavlja skicu izgleda programa. Kasnije je taj algoritam moguće primeniti u bilo kom programskom jeziku, i to je njegova velika prednost! Jedan isti algoritam se može iskoristiti za pisanje programa u C-u, C++ -u, Javi, Python-u, PHP-u, Javascript-u itd…