Stringovi u PHP jeziku

Navodnici stringa

Na ovom mestu ćemo objasniti razliku između znaka ‘ i znaka ” u PHP jeziku i objasniti kako se manipuliše stringovima, funkcijama ovog jezika.

Jedan zarez u navodnicima => ‘ , je način da se u PHP-u stvori string vrednost. Svaki tekst koji je umotan u jedne navodnike je kao vrsta podataka string. I kao potpuni string će i biti tretiran. To znači da ukoliko imamo ovakvu funkciju
$ime = 'Edutech';=> ovako se proglašava varijabla u PHP-u

echo 'Najbolja skola programiranja u Beogradu je {$ime}'; => ovo je funkcija koja štampa na ekranu ovu vrednost stringa

ovo će biti prikazano na ekranu Najbolja skola programiranja u Beogradu je {$ime} .

Ukoliko želimo da nam se odštampa vrednost varijable, moramo da upotrebimo dvostruke navodnike => “.

Dakle, dvostruki navodnici omogućavaju ubacivanje vrednosti varijable kao deo stringa, dok jednostruki to ne rade.

 

Funkcije stringa

Kao i svi drugi programski jezici, php ima funkcije koje pomažu programerima da lakše manipulišu stringovima. Ovde ćemo prikazati neke od njih.

 

strlen => vraća koliko karaktera ima string

<?php
echo strlen(“Hello world!”); // prikazaće 12
?>