Struktura teme WordPress sajta

Ova slika sa leve strane je savršen prikaz strukture koju fajlovi unutar jedne WordPress teme moraju da imaju kako bi činili dobru i funkcionalnu temu unutar WordPress sajta. Naime, da bi WordPress prihvatio temu kao način na koji bi sajt trebalo da izgleda, ovakva struktura fajlova mora biti izpoštovana. Hajdemo onda da pogledamo šta nam ova slika govori…

 

Da bi tema uopšte mogla da se iskoristi na WordPress-ovom sajtu, neophodno je da ima  makar dva fajla. Jedan je index.php koji se nalazi srkoz desno na ovoj slici, a drugi je style.css. Šta rade ovi fajlovi. Index.php je fajl koji je najosnovniji fajl unutar jedne teme. Ukoliko ne postoji ni jedan drugi php fajl teme, onda je za celokupan izgled sajta zadužen index.php fajl. On je kao backup fajl koga ukoliko za određene vrste stranica WordPress ne pronađe prigodan fajl, on onda iskoristi index.php. Ukoliko korisnik želi da pogleda neki post na našem sajtu, a tema nema fajl koji je zadužen za single post, onda će se Wrodpress vratiti index.php-u da iz njega pričita i izvuče kako bi stranica koju je korisnik tražio trebalo da izgleda. Tako isto i za ostale stranice. Početna stranica sajta, takozvani homepage je nešto što obično vlasnici sajta žele da im izgleda drugačije u odnosu na ostatak sajta. Ukoliko ne postoji fajl koji je zadužen za to, WordPress se opet vraća index.php-u. Ovo je upravo i razlog zbog koga WordPress tema ne može da postoji bez index.php fajla. Svi ostali fajlovi unutar teme služe za dodatno ponašanje teme, za dopunsko prilagožđavanje izgleda sajta.

 

Sledeći fajl koji je verovatno i najpotrebniji je style.css. Ovaj css fajl služi da bi se u njemu registrovala tema, jer WordPress kao softver, kada traži teme koje bi mogle da se uključe sa strane admin panela, traži po folderima u kojima su smeštene teme stzle.css fajlove koji bi trebalo da se u folderu teme nalaze. Kao i svi ostali css fajlovi, i ovaj je zadužen za izgled svakog od elemenata koji se nalazi na sajtu. Dakle, ovaj fajl služi za registrovanje teme, kao i za prolagođavanje izgleda svakog od elemenata na stranici.

 

Na kraju, pored ove strukture prikazane na slici i fajlova koje smo pobrojali, vrlo je bitan i fajl koji se zove functions.php. U ovom fajlu bi trebalo da budu smeštene sve dodatne funkcionalnosti koje će omogućiti administratorskom delu sajta da komunicira sa korisničkim delom, kao i da omogući administratoru da radi prilagođavanje teme. Svaki novi plugin koji se instalira na sajtu, registruje se na WordPress sistem preko ovog fajla, te je za bilo kakvo prilagođavanje teme različitim korisničkim potrebama neophodno da ovaj fajl postoji unutar teme.