Super globalne promenljive u PHP jeziku

Postoji nekoliko predefinisanih varijabli u PHP jeziku koje se nazivaju “superglobalne varijable”. To znači da je ovim promenljivima moguće pristupiti odakle god, bez obzira na opseg (scope) i njima je moguće pristupiti iz funkcija, klasa ili bilo kog fajla bez ikakve potrebe da se čini išta posebno povodom toga.

PHP superglobale varijable su:

  1. $GLOBALS
  2. $_SERVER
  3. $_REQUEST
  4. $_POST
  5. $_GET
  6. $_FILES
  7. $_ENV
  8. $_COOKIE
  9. $_SESSION

Ove varijable služe tome da se u njima čuvaju podaci za koje smo sigurni da će nam biti potrebne iz različitih delova koda ili programa. Pa hajde da se upoznamo sa par njih…

$GLOBALS

$x = 75;
$y = 25;
function sabiranje() {
$GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}
sabiranje();
echo $z;

Ovoj varijabli koja se zove z, sada je moguće pristupiti bilo gde unutar našeg programa ili koda unutar projekta. $GLOBALS je zapravo kao vrsta podataka niz i u njemu se nalaze sve globalne varijable.

$_REQUEST

Ova varijabla služi kako bi u njoj čuvali sve što ima veze sa komunikacijom između klijenta i servera. To znači da kada se napravi forma na web stranici, sve što se sa te forme pošalje, vidljivo je unutar $_REQUEST super globalne varijable.
Pogledajmo zajedno njenu upotrebu:
Na stranici imamo HTML formu

<form method=”post” action=”getName”>
Name: <input type=”text” name=”inputVrednost”>
<input type=”submit”>
</form>

 

Iz te forme je sada moguće izvući vrednost koju je korisnik ukucao u input polju koje je imalo ime inputVrednost

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
// sakluplja vrednosti iz input polja
$ime= $_REQUEST['inputVrednost'];
if (empty($ime)) {
echo "Nema imena";
} else {
echo $ime;
}
}

 

$_GET

Ukoliko želimo da dovučemo vrednosti koje su nam trenutno potrebne a koje se nalaze u nekom drugom fajlu ili su prosleđene kao request parametri, koristićemo $_GET superglobalnu varijablu.

Na primer, imamo u jednom fajlu a tag koji radi sledece: <a href=”skolaprogramiranja.php?predmet=PHP&skola=Edutech”>Testiraj $GET</a>

U drugom fajlu, koji se zove skolaprogramiranja.php imali bi sledeći kod:
echo "Uci" . $_GET['predmet'] . " u " . $_GET['skoli'] . " skoli";

Kada se izvrši ovaj program klikom na a tag u kojem pise Testiraj $_GET dobili bismo Uci PHP u Edutech skoli.

 

Za objašnjenje ostalih globalnih promenljivih, posetite sledeći link.