Uslovni korak

Da bismo ispitali da li je neki uslov ispunjen ili nije koristimo uslovni korak. Rezervisana reč je if, a uslovni korak može da ima dva oblika if ili if-else u zavisnosti od prirode problema koji rešavamo.

Tvrđenja koja ispitujemo mogu biti različita: da li je jedna promenljiva veća od druge, da li je neka promenljiva deljiva nekim brojem itd. Za opisivanje ovih tvrđenja koristimo određene operatore: operatore poređenja, logičke operatore, kao i određene aritmetičke operatore.

 

Operatori poređenja
Oznaka operatora Naziv operatora
< Manje
<= Manje ili jednako
> Veće
>= Veće ili jednako
== Jednako
!= Različito
Logički operatori
Oznaka operatora Naziv operatora
! Negacija(Unarni)
&& Logičko i(Binarni)
|| Logičko ili(Binarni)
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]