Uslovni korak: Primer 1

Jedno od najčešćih tvrđenja čija se istinitost proverava je da li je data promenljiva parna. Da bi se ovo ispitalo potrebno je znati dve važne matematičke definicije:
1. Broj je paran ako je deljiv sa 2.
2. Broj a je deljiv brojem b ako je ostatak pri celobrojnom deljenju broja a brojem b jednak nuli.
Zbog druge od navedenih definicija, često upotrebljavamo operator % koji označava ostatak pri celobrojnom deljenju – moduo.
U sledećem primeru ispitaćemo parnost unetog broja.

Primer: Za uneti broj ispisati da li je paran ili neparan.

#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
  int x;
  cout<<"Unesi broj\n"; 
  cin>>x; 
  if(x%2==0)				  //ispitujemo da li je broj x paran
  {
    cout<<"Broj je paran"<<endl;    //naredba koja se izvršava ako broj x jeste paran
  }
  else
  {
    cout<<"Broj je neparan"<<endl;	  //naredba koja se izvršava ako broj x nije paran
  }
}

Kao što ste primetili u uslovu se pojavljuje operator poređenja ==.

Veoma je važno razlikovati == od =
== je operator koji upoređuje da li su dve velične jednake, dok je = operator koji promenljivoj dodeljuje vrednost.
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]