While-petlja: primer 2

Često je potrebno da se neredbe u petlji ne ponavljaju sve vreme dok je uslov ispunjen. Razlozi za ovo mogu biti: ili je petlja beskonačna ili je program u nekom trenutku, pre završetka petlje, obavio ono što se od njega traži.

Za iskakanje iz petlji koristimo ključnu reč break.

Primer 2: Za uneti broj ispitati da li je prost. (Broj je prost ako je deljiv samo jedinicom i samim sobom.)

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
main()
{
  int n, i;
  bool prost;		//logički tip promenljive prost
  prost=true;		//promenljivoj prost dodeljujemo početnu vrednost tačno
  cout<<“Unesi broj“<<endl; 
  cin>>n;		//n je broj koji ispitujemo
  i=2;
  while(i<=sqrt(n))	//ponavljamo naredbe sve dok je broj i manji ili jednak kv. korenu //broja n
  {
    if (n % i == 0)	//ispitujemo da li je n deljivo sa i
    {
      prost=false;		//ako jeste, broj n nije prost i promenljiva dobija vrednost false
      break;		//iskačemo iz petlje jer smo utvrdili da broj n nije prost
    }
    i++;			//uvećavamo i za 1 u svakom ciklusu
  }
  if(prost==true)
    cout<<“Broj je prost“<<endl;
  else
    cout<<“Broj nije prost“<<endl;
}
Ukoliko postoji samo jedna naredba u if klauzuli, vitičaste zagrede su opcione
[catlist categorypage="yes" numberposts=-1 customfield_orderby=redosled order=asc]