Značaj brojevnih sistema

Što se tiče drugog pitanja koje smo malopre postavili, moraćemo da se osvrnemo na same osnove računarstva. Računar se sastoji iz elektronskih komponenti (kod modernih računara to su mikroprocesori) kroz koje protiče jednosmerna struja.

Sve datoteke koje računar sadrži, kao i sve komande koje zadajemo računaru, računar „vidi“ kao nizove nula i jedinica tj. binarnim brojevima (0 – nema struje, 1 – ima struje).

Upravo je to razlog zbog koga je od suštinske važnosti za bavljenje računarstvom važno poznavanje binarnog brojevnog sistema. Nedostatak binarnog sistema je u tome što je njegova osnova veoma mala i ima mali broj cifara, tako da je za zapisivanje većih vrednosti potreban dugačak niz nula i jedinica. Ovo je razlog za upotrebu oktalnog i heksadecimalnog sistema u računarstvu.

Zašto koristimo baš oktalni i heksadecimalni sistem?

Osnova oktalnog sistema je 8, a hesadecimalnog 16. Obe ove osnove predstavljaju stepen broja 2 koji je osnova binarnog brojevnog sistema, tj.

8 = 2∙2∙2 = 23 i 16 = 2∙2∙2∙2 = 24

Ovo nam omogućava da brojeve iz oktalnog i heksadecimalnog sistema na veoma jednostavan način konvertujemo (transformišemo) u brojeve binarnog sistema što ćemo kasnije i videti. Osim toga, ovi sistemi imaju znatno veće osnove, tako da oktalni i heksadecimalni brojevi imaju mnogo manje cifara koje se koriste za zapisivanje istih vrednosti u odnosu na binarne brojeve.